ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.พ. 64 แจ้งเปิดเรียนหลังโควิด 2
โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 ก.พ.2564
01 ธ.ค. 63 กำหนดการณ์เปิดเทอม
14 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 กำหนดการณ์ปิดเทอม
ปิดเทอม 14 พ.ย.2563
เปิดเรียน 1 ธันวาคม 2563