ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางมาลี ศุภเศณษฐ์ศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่า
เบอร์โทรศัพท์ : 0890795830
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,14:14  อ่าน 2 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงาน 1. การอบรม​หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้​การออกแบบการจัดการเรียนรู้​แบบbackward desing 12ก.ค._13.ค.51 2 การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​พุทธศักราช​2551 3.อบรม เรื่อง​หลักการเบื้ิองต้นของการพัฒนา​งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา​2557
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,14:14   อ่าน 2 ครั้ง