สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา เป็นรูปอักษร อ สามเหลี่ยม มีดอกบัวอยู่กลางอักษร