กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชยพล บุญยัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์
ครูผู้ช่วย

ณัฐพล อุ่นอบ
พนักงานราชการ

นายกิตติกุล สุดใจ
ครูอัตราจ้าง