ภาพกิจกรรม
การประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (เมษายน ๒๕๖๔) กลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๕
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,10:27   อ่าน 39 ครั้ง