ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดโรงเรียนเนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโรโรนา 19 รอบ 2 (อ่าน 104) 13 ม.ค. 64
กิจกรรมงานเกษียณคุณครูฐานวีร์ สังข์มีชัย วันที่ 24 กันยายน 2563 (อ่าน 258) 23 ก.ย. 63
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 339) 14 ส.ค. 63
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 410) 23 มิ.ย. 63
ยินดีต้อนรับครูย้าย นางสาวหทัยกานต์ เลขานุกิจ (อ่าน 594) 14 มิ.ย. 63
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ นางสาววราภรณ์ จันทรา (อ่าน 401) 14 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่ ของโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (อ่าน 495) 17 ก.พ. 63
ขอเรียนเชิญร่วมงานวันเฉลิม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 534) 08 ส.ค. 62
ขอเรียนเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระขนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล (อ่าน 516) 25 ก.ค. 62
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 870) 28 ก.พ. 62
แนะนำครูใหม่ (อ่าน 839) 04 ธ.ค. 61
การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ (อ่าน 647) 03 ธ.ค. 61
การแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 595) 26 พ.ย. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. - 18 ส.ค. 61 (อ่าน 768) 21 ส.ค. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1077) 23 พ.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 870) 23 มี.ค. 61
27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60 บัวหลวงเกมส์ 2560 (อ่าน 810) 02 ธ.ค. 60
24 พฤศจิกายน 2560 พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 830) 24 พ.ย. 60
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน (อ่าน 782) 04 พ.ย. 60
25 ส.ค. 60 การนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียน (อ่าน 644) 26 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 745) 26 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60 อบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (อ่าน 704) 26 ส.ค. 60
12 สิงหาคม 2560 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (อ่าน 714) 26 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (อ่าน 633) 26 ส.ค. 60
7 ก.ค. 60 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 688) 10 ก.ค. 60
5 ก.ค. 60 ค่ายวัยใส หัวใจธรรมะ (อ่าน 551) 10 ก.ค. 60
29 มิ.ย. 60 ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ (อ่าน 756) 10 ก.ค. 60
30 มิ.ย. 60 วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 527) 10 ก.ค. 60
คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร (อ่าน 598) 28 มิ.ย. 60
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560 (อ่าน 597) 16 มิ.ย. 60
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (อ่าน 443) 16 มิ.ย. 60
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 470) 07 มิ.ย. 60
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 463) 07 มิ.ย. 60
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 พิธีถวายสังฆทานพระราชทานฯ (อ่าน 500) 07 มิ.ย. 60
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 537) 17 พ.ค. 60
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 529) 17 พ.ค. 60
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 505) 17 พ.ค. 60
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Echo English (อ่าน 587) 17 พ.ค. 60
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 565) 10 พ.ค. 60
การจัดอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา วันที่ 26-28 เมษายน 2560 (อ่าน 597) 28 เม.ย. 60