ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประกวดระบายสีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในระดับสายชั้น ป.2 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปณิตา ดอกคำ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,14:19   อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดระบายสีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในระดับสายชั้น ป.2 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญจน์พิชชา วรรณูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,14:18   อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดระบายสีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในระดับสายชั้น ป.2 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัดชา วงค์ประเสริฐ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,14:17   อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรพัทธิ รวมรัตน์
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,14:06   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ม.2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงราตรี สีตา
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,14:05   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ม.1
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปาริฉัตร ภู่ดัง
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,14:05   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิวัณ ถนอมจิตร เด็กหญิงฤทัย พัชรานุ เด็กหญิงจันทิมา แก้วพันธุ์งาม
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,14:04   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ป.5
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนิธิกันต์ คุ้มทรัพย์
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,14:03   อ่าน 47 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ป.4
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัณทิลา รุ้งเพิ่ง
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,14:02   อ่าน 50 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชลธิชา สดวัน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,14:01   อ่าน 42 ครั้ง