ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี 2562 ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาวินี​ เพ็งมาวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,09:13  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หัวหน้าโครงการรวมพลังหน่วยงานปลอดโฟมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (31 พ.ค.61)
ชื่ออาจารย์ : นายกิติคุณ วงศ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,16:43  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายกิติคุณ วงศ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,16:42  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาปลอดภัย
ชื่ออาจารย์ : นายอคะเณร์ ศรีชะอุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,08:07  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางนันทิยา กลิ่นศรีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,16:04  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา หล่าลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,16:02  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ,ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกำไลทิพย์ นิลบรรหาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563,18:58  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดระเยียบแถวลูกเสือสำรองจังหวัดชลบุรีปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกำไลทิพย์ นิลบรรหาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563,18:53  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2563 ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสดคโรนา (2019)(COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภูษณิศา อาวรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,17:02  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2563 ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของ (สพฐและ สสวท)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภูษณิศา อาวรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,17:02  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..