ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนินท์ธร สกุลนิธิวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0902344367
อีเมล์ : fahsai.sakulnithiwat@gmail.com
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,23:09  อ่าน 2 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี พ.ศ. 2563 ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,23:09   อ่าน 2 ครั้ง